cộng hòa-Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Đảng của ông Trump giành quyền kiểm soát Hạ viện