công đức-Tổng thống Trump rút tiền mặt làm công đức ở nhà thờ