Công an tỉnh Tiền Giang-Bắt giữ 'Duy điên', thu khẩu súng kiểu rulo

Xem thêm