con gái-Giọng ải giọng ai: Mê nét thần thái của thí sinh nhí 7 tuổi, Trấn Thành bênh bất chấp, còn nhận là 'con gái tui đó'

Xem thêm