Con đường mưa-Nathan Lee tiết lộ thời điểm ra mắt 'Con đường mưa' phiên bản mới, thêm một MV hit của Cao Thái Sơn sắp 'bay màu'?