cơm tối-Clip: Mẹ 'dừng khoảng 2 giây' khiến người con 'hết hồn' sau khi đánh rơi bát cơm