Coca-Cola-Thanh niên Trung Quốc tử vong sau khi uống hết chai Coca-Cola trong 10 phút

Xem thêm