cổ phiếu bầu Đức-Sau cái 'bắt tay' với THACO, khối tài sản tỷ đô của Bầu Đức còn lại gì?