Cô bồ của chồng-Tưởng lấy được 'chồng quốc dân', vợ như sét đánh ngang tai khi nhận được một dòng tin nhắn nhưng cách xử sự của chị mới cao tay