Cơ bắp-Cơ chế nào khiến tập luyện càng nhiều, cơ bắp càng cuồn cuộn?