Cindy Lư và Đạt G-Cindy Lư tự động viên bản thân sau khi chia tay Đạt G: 'Nặng nề làm gì, nhẹ nhàng thôi'