chuyên gia Nhật-Chuyên gia Nhật tắm sông Tô Lịch sau xử lý: 'Tôi không cảm thấy ngứa hay có khó chịu nào'