Chuyện ấy không hòa hợp-Những lời trải lòng thật như đếm về 'chuyện yêu' của cánh mày râu mà chị em thông thái nào đọc cũng phải bất ngờ