chung tay cùng cộng đồng-Chủ 'ATM gạo' đầu tiên ở Hà Nội mở thêm điểm phát gạo miễn phí