Chứng mất trí nhớ-Khoa học chứng minh: Ngủ kiểu này sớm muộn cũng dẫn đến bệnh mất trí Alzheimer