chung kết Miss Grand Vietnam 2022-Hỏi Mai Ngô quá khó, Kiều Loan nói gì trước chỉ trích?