Chùm ca bệnh Covid-19 ở BV Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương-Nam sinh ở Times City nhận kết quả dương tính SARS-CoV-2 khi đang ở Hải Phòng

Xem thêm