Chùa Nisshinkutsu-Ngôi chùa ở Tokyo đón công nhân Việt nương náu qua dịch Covid-19