chủ tiệm vàng-Tiệm vàng bị bão Noru cuốn bay: Chủ tiệm nói mất khoảng 10 cây 'vàng tây', 60 triệu đồng

Xem thêm