chủ tiệm nail gốc Việt bị bắn ở Mỹ-Vụ vợ chồng chủ tiệm nail gốc Việt bị bắn ở Mỹ: Cảnh sát xác nhận người chồng đã qua đời tại bệnh viện