chủ tịch UBND TPHCM-Ông Lê Trương Hải Hiếu: 'Sẵn sàng nhận gánh nặng vì lợi ích người dân'