Chủ tịch TP Trà Vinh-Chủ tịch TP.Trà Vinh bị cách chức vì để xảy ra nhiều sai phạm