chủ tịch tỉnh-Sinh tử tập 79: Chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa đến tận nhà Bí thư Tỉnh ủy để xin nương nhẹ cho con trai Trần Bạt

Xem thêm