Chủ tịch Hà Nội-Chủ tịch Hà Nội: Người dân nên khai báo y tế trước để tránh ùn tắc tại chốt kiểm soát

Xem thêm