Chu Ngọc Anh-Đường phố Hà Nội vắng vẻ đến bất ngờ sau lời kêu gọi 'người dân ở nhà' của lãnh đạo thành phố