Chu Đình Nghiêm-Hải Phòng bị thổi phạt đền 'tưởng tượng', HLV Chu Đình Nghiêm nói 'có thể do trình độ trọng tài'

Xem thêm