chủ cửa hàng-Gọi ship bát bún tận 40k về ăn bữa chiều, cô gái tức tối khi nhìn topping 'nhiều' đến nỗi không bõ dính ruột