Chốt kiểm soát-TP.HCM phát hiện 607 lượt nghi mắc COVID-19 qua các chốt kiểm soát, tìm được 112 F0

Xem thêm