chồng trông con-Sau 1 đêm trông con giúp vợ ốm, chồng trẻ khóc không ra nước mắt: 'Tôi thà đi cuốc ruộng còn hơn!'