Chồng ném tiền vào mặt vợ-Chồng ném thẳng xấp tiền vào mặt và bảo 'loại phụ nữ ham vật chất', tôi ứa nước mắt đáp trả khiến anh câm nín