Chồng cũ hối hận-Chồng khoắng hết tài sản chạy theo bồ, 2 năm sau anh ta tiều tụy quay lại van nài: 'Cho anh xin bát cơm, nhịn từ sáng tới giờ...'