Chồng cũ chồng mới-Chồng cũ nghe tin vợ cũ sắp cưới bèn hẹn gặp để dò la tình hình, nhưng khi người phụ nữ ấy xuất hiện thì anh giật mình đánh rơi vỡ toang cốc