chơi trung thu-Hà Nội: Người đàn ông bị đâm trọng thương giữa phố khi đang đưa vợ con đi chơi Trung Thu