chơi trò chơi-Lên mạng 'bóc phốt' máy gắp thú, cô gái bị dân mạng 'tặng gạch' ngược