chó Phú Quốc-Những thú chơi 'bình dân' giá bạc tỷ thỏa mãn giới đại gia Việt Nam