chip M1-Chip M1 quá mạnh, người dùng lũ lượt rao bán MacBook chip Intel vì sợ mất giá