chỉnh ảnh-Bồ cũ Văn Hậu bị soi bóp eo trong loạt ảnh sống ảo, tất cả là do bức tường 'tố cáo'