Chiết Giang-Thành phố Trung Quốc cấp vaccine Covid-19 thử nghiệm cho dân