chiến tranh kinh tế-Mỹ giáng thêm đòn trừng phạt với công ty Trung Quốc