chiến sĩ nhường chỗ ở-Bộ tranh 'Những anh hùng thầm lặng' trong mùa dịch của nữ sinh Quảng Nam gây xúc động mạnh