chiến sĩ hy sinh trong vụ cháy-Người dân Đà Lạt vẽ bức tranh lớn tưởng nhớ 3 chiến sĩ Cảnh sát PCCC hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ