Chiến dịch điện biên phủ-Chiến thắng Điện Biên Phủ và câu nói bất hủ của vị tướng thua trận