Chiến đấu cơ-Phi công Pháp bị trói vào mục tiêu khi chiến đấu cơ tập bắn đạn thật

Xem thêm