Chia sẻ ảnh-Mạng xã hội hàng đầu thế giới chính thức 'khai tử' tính năng story, cộng đồng mạng tiếc hùi hụi