Chìa khóa trăm tỷ-Doanh thu phim Việt 2022: Chìa khóa trăm tỷ, Chuyện ma gần nhà gây bất ngờ với con số khả quan