Chỉ thị 12-Video: Hành động của chiến sĩ công an Sài Gòn khiến sinh viên nghèo rưng rưng