Chí Tài và vợ-Chí Tài: Bị ca sĩ mắng mỏ, bầu show khiển trách phải chuyển sang diễn hài