chi phí mặt bằng-Thế Giới Di Động nói gì về việc tự ý miễn, giảm tiền thuê mặt bằng?