chị em Kardashian-Ai ngờ 'thánh giật spotlight' Kim Kardashian có ngày lu mờ hoàn toàn trước em gái Kendall Jenner thế này