Chi cục trưởng quản lý thị trường-Cựu phó chi cục trưởng QLTT bị đề nghị cao nhất 2,6 năm tù